Đánh giá GeneratePress Premium: Có đáng giá? (2021)

Đánh giá GeneratePress Premium: Có đáng giá? (2021)

GeneratePress là một trong những chủ đề phổ biến nhất hiện nay; Trong kho lưu trữ WordPress là một trong những theme có xếp hạng cao nhất, với 1206 trong số 1226 đánh giá cho nó xếp hạng 5 sao và nó có hơn 400.000+ lượt cài đặt đang hoạt động (tính đến thời điểm viết bài này).

Xem thêm