Category Archives: Wordpress Tips

Chuyển mô tả danh mục sản phẩm xuống dưới cuối trang

Trong thời gian gần đây, tôi đã nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn [...]

Cách kích hoạt tải ảnh .webp trên XAMPP Localhost

Bạn đang cài đặt website của mình trên localhost của XAMPP và bạn cần upload [...]

Kích hoạt Classic Editor bằng Function đơn giản

WordPress là một hệ thống quản lý nội dung phổ biến cho phép người dùng [...]

Mẫu Code Contact Form 7 – Tạo Liên Hệ Cho Website Của Bạn

Nếu bạn đang xây dựng một website, việc tạo một trang liên hệ là rất [...]