Tag Archives: lỗi chatgpt

ChatGPT bị mất lịch sử chat? Vấn đề và cách khắc phục

Những ngày gần đây người dung ChatGPT tất cả đều bị mất toàn bộ lịch [...]

Xử lý lỗi “ChatGPT is at capacity right now”

Dạo gần đây thì ChatGPT đang thường xuyên gặp phải vấn đề quá tải, lỗi [...]